Oyun Deneyiminizi Geliştirmek İçin Bir Kılavuz: Mükemmellik için Topluluk Bağlılığı ve Uzman Desteğinden Yararlanma

Sürekli gelişen video oyunları dünyasında, oyuncu katılımı ve deneyimi bir oyunun başarısının merkezinde yer almaktadır. Oyuncu katılımı, oyuncuların bir oyuna ne derece kapıldığını, dahil olduğunu ve yatırım yaptığını yansıtır. Oyun mekaniği, grafikler ve içerik güncellemeleri gibi faktörler katılımı etkilerken, oyuncu desteği ve topluluk yönetiminin etkisi genellikle göz ardı edilir.

Oyuncu desteğinin rolü

Oyuncu desteği, oyuncuların oyunlara karşı geliştirdikleri benzersiz duygusal bağ nedeniyle oyun endüstrisinde çok önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda, etkili oyuncu desteğinin önemi yadsınamaz. Oyuncular zorluklarla veya teknik engellerle karşılaştığında, ister oyunun topluluğu ister doğrudan destek kanalları tarafından kolaylaştırılsın, sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi beklentisi çok önemlidir. Bu endişeleri derhal gidermeyi ihmal etmek yalnızca hayal kırıklığı ve memnuniyetsizliği teşvik etme riski taşımakla kalmaz, aynı zamanda oyuncu katılımını ve genel memnuniyet seviyelerini azaltma potansiyeli de taşır.

 

Oyuncu desteği, zamanında yardım sağlayarak ve duyarlı bir ortamı teşvik ederek oyuncular ve oyun geliştiricileri arasında çok önemli bir köprü görevi görür. Teknik sorunları derhal ele alarak, soruları yanıtlayarak ve olumlu ve destekleyici bir atmosferi kolaylaştırarak oyuncu deneyimini geliştirir. Oyuncu desteği yalnızca sorunları çözmekle kalmaz, aynı zamanda oyuncular arasında bir topluluk duygusu oluşturmaya yardımcı olarak geri bildirim, öneri ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlar.

Role of player support to elevate game experience

Ayrıca oyuncu desteği, sunucu kesintileri veya büyük hatalar gibi öngörülemeyen durumlarda kriz yönetiminde çok önemli bir rol oynar. Bu tür olaylar sırasında şeffaf iletişim ve etkili sorun çözme, oyuncuların güvenini korumak ve oyuncuların elde tutulması üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için çok önemlidir.

Para kazanma alanında, oyuncu desteği oyunculara işlemler, iade talepleri ve ödemeyle ilgili konularda yardımcı olarak gelir elde edilmesine katkıda bulunur. Sorunsuz bir deneyim, oyunun para kazanma modeline olan güveni artırır ve oyuncuların sürekli harcama yapmasını teşvik eder.

Oyuncu desteğinin çok önemli rolü, ilgisiz oyuncuların sonuçları düşünüldüğünde daha da belirgin hale gelir. Daha önce de belirtildiği gibi, etkili oyuncu desteğinin sağlanamaması hayal kırıklığına, memnuniyetsizliğe ve katılımın azalmasına yol açabilir. Oyuncuların oyundan kopmasının olası sonuçlarını ve oyuncu desteğinin bu zorlukları hafifletmeye nasıl yardımcı olabileceğini daha derinlemesine inceleyelim.

Bağlantısı kopmuş oyuncuların sonuçları

Bağlılığı düşük oyunculara sahip olmak, bir oyun için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli başarısını etkileyen çeşitli olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlar şunları içerir:

  • Oyuncu bağlılığının azalması: Oyun ile bağ kuramayan oyuncuların oyunu oynamayı bırakma olasılığı daha yüksektir ve bu da zaman içinde oyuncu tabanının küçülmesine yol açar.
  • Kazancın azalması: Bağlantısı kopmuş oyuncular oyun içi satın alımlarda daha az harcama yaparak geliri sınırlandırır.
  • Olumsuz Ağızdan Ağıza İletişim: Memnun olmayan oyuncular olumsuz yorumlar yayarak itibarı ve satışları etkiler.
  • Zayıf Topluluk Etkileşimi: Bağlantısı kopmuş oyuncular topluluğun canlılığına ve destekleyiciliğine daha az katkıda bulunur.
  • Gelişim Zorlukları: Bağlantısız oyunculardan girdi alınmaması, oyuncu tercihlerinin anlaşılmasını engeller.
  • Kaçırılan Upselling Fırsatları: Bağlantısı kopmuş oyuncuların genişlemelere yatırım yapma olasılığı daha düşüktür ve bu da büyümeyi sınırlandırır.
Oyuncu desteğinin karmaşık yapısı

Video oyun sektöründeki oyuncu desteği ile diğer sektörlerdeki müşteri desteği karşılaştırıldığında, iyileştirme için önemli bir alan olduğu görülmektedir. İstisnalar ve farklılıklar mevcut olsa da, birkaç genel gözlem yapılabilir:

 • Yanıt Verme SüresiVideo oyun şirketleri, hacimdeki beklenmedik dalgalanmalar ve oyunla ilgili sorunların karmaşık doğası nedeniyle genellikle hızlı yanıt sürelerini karşılamakta zorlanırlar.
 • Teknik Karmaşıklık: Video oyunları, oyuncuların karşılaşabileceği çok çeşitli teknik sorunlara yol açan karmaşık yazılım ürünleridir. Bu sorunların giderilmesi ve çözülmesi, daha basit veya daha standart ürünlere sahip sektörlere kıyasla daha zor olabilir ve bu da oyuncu desteği için daha uzun çözüm sürelerine neden olur.
 • Topluluk ve Kişisel Yardım Kaynakları: Video oyun endüstrisi, oyuncuların yaygın endişelerini gidermek için genellikle topluluk formlarına, bilgi tabanlarına ve kendi kendine yardım kaynaklarına güvenir. Bu kaynaklar değerli bilgiler sunarken, belirli oyuncu ihtiyaçlarını her zaman tam olarak karşılamayabilir.
 • Destek Kanalları: Video oyun şirketleri öncelikle e-posta, çevrimiçi bilet sistemleri ve bazen çevrimiçi sohbet gibi sınırlı kanallar aracılığıyla destek sunma eğilimindedir. Çeşitli destek seçeneklerinin olmaması, oyuncu desteğinin erişilebilirliğini ve rahatlığını etkileyebilir.
 • Proaktif İletişim: Proaktif iletişim, güncellemeler sağlamak ve oyuncuları bilinen sorunlar hakkında bilgilendirmek için çok önemlidir, bu da ezici bir soru akışını önler. Bazı oyun şirketleri oyuncularla aktif olarak iletişim kurup düzenli güncellemeler sunarken, bazıları proaktif iletişimden yoksundur ve bu da olumsuz bir oyuncu deneyimine yol açar.

Oyuncu Deneyimindeki Boşluk

The player experience gap that prohibits a perfect gaming experience

Oyuncu beklentileri ile oyun desteğinin karmaşık doğasının bir araya gelmesi ve birçok video oyunu şirketinin buna daha az öncelik vermesi, “Oyuncu Deneyimi Açığı” olarak bilinen durumun ortaya çıkmasına neden oldu. Bu boşluğu gidermek bir lüksten daha fazlasıdır. Rekabetin son derece yoğun olduğu video oyun sektöründe, olumsuz oyuncu deneyimleri oyuncuların oyundan kopmasına, ardından da oyuncu kaybına ve diğer zararlı etkilere yol açıyor. Çok sayıda oyun seçeneği ve sürekli yeni sürümlerle, oyuncuların aralarından seçim yapabilecekleri çok sayıda alternatifleri vardır.

Oyuncu deneyimi açığı nasıl kapatılır?

1- Topluluğunuzu Oluşturmak İçin Proaktif Bir Yaklaşım Benimsemek​

Sağlam ve katılımcı bir topluluğa sahip olmak, oyuncuların oyundan kopmasının yarattığı zorlukları ele alarak oyuncu deneyimi açığını kapatabilir. Gelişen bir topluluk, oyunculara aidiyet ve bağlantı hissi sunarak ayrılmanın olumsuz etkilerine karşı koyan olumlu ve destekleyici bir ortam yaratır. Proaktif iletişim, şeffaf güncellemeler ve duyarlı etkileşim sayesinde oyun şirketleri oyuncuların güvenini ve katılımını sağlayarak yetersiz desteğin olumsuz etkilerini hafifletebilir.

Topluluk, oyuncu memnuniyetini artıran, hayal kırıklığını azaltan ve nihayetinde oyuna daha güçlü bir duygusal bağlılık sağlayan bir tampon görevi görür. Oyuncuları karar alma sürecine aktif olarak dahil ederek, geri bildirimlerine değer vererek ve sahiplenme duygusunu teşvik ederek topluluk, oyuncu beklentilerini oyun desteğinin karmaşık doğasıyla uyumlu hale getiren, oyuncu deneyimi açığını etkili bir şekilde daraltan ve daha uyumlu ve tatmin edici bir oyuncu yolculuğuna katkıda bulunan itici bir güç haline gelir.

Dolayısıyla, sağlıklı ve canlı bir toplum oluşturmak için proaktif bir yaklaşım benimsemek artık sahip olunması gereken bir şeydir. 

Aşağıda bunu yapmak için bazı ana nedenler yer almaktadır:

Olumlu Etkileşimleri Beslemek​

Saygılı iletişimi teşvik ederek, net kurallar belirleyerek ve bunları tutarlı bir şekilde uygulayarak, şirketler sıcak ve kapsayıcı bir ortam yaratır. Toksik davranış, taciz veya zorbalığın proaktif olarak ele alınması, oyuncuların kendilerini güvende ve desteklenmiş hissetmelerini sağlayarak sağlıklı etkileşimleri ve daha güçlü topluluk bağlarını teşvik eder.

Güven İnşa Etmek

Güncellemeleri, değişiklikleri ve gelecek özellikleri açık bir şekilde ileten şirketler, oyuncuların bilgilendirilmesini ve katılımını sağlar. Geliştirme içgörülerini paylaşmak, düzenli soru-cevap oturumları düzenlemek ve endişeleri ele almak şeffaflığa olan bağlılığı gösterir. Bu tür bir açıklık güvene yol açarak oyuncuların kendilerini değerli hissetmelerini ve oyunun gelişimine dahil olmalarını sağlar.

Oyuncu Geri Bildirimini Teşvik Etme​k

Forumlar ve sosyal medya platformları gibi geri bildirim için özel kanallar oluşturmak, oyuncuları görüş ve önerilerini dile getirmeye teşvik eder. Dahası, oyuncuların geri bildirimlerini dinleyerek ve anında yanıt vererek şirketler topluluğun görüşlerine değer verdiklerini gösterirler. Beta testi veya özellik oylaması gibi karar alma süreçlerine oyuncuları dahil etmek, onları güçlendirir ve topluluğun sahiplenme duygusunu pekiştirir.

Building trust with players to elevate the gaming experience
Sorunları Önleme ve Ele Alma​
preventing and addressing issues to elevate the graming experience

Şirketler, topluluğu yakından izleyerek ve olası sorunları proaktif olarak belirleyerek olumsuz deneyimleri önlemek için uygun önlemleri alabilir. Teknik sorunlara zamanında yanıt verilmesi, hata düzeltmeleri ve endişelerin derhal giderilmesi, oyuna ilişkin olumlu algının ve şirketin oyuncu memnuniyetine olan bağlılığının korunmasına yardımcı olur.

Anlamlı Topluluk Etkinliklerine Katılım​

Turnuvalar, yarışmalar veya canlı yayınlar oyunculara etkileşime geçme, becerilerini sergileme ve hem oyunla hem de toplulukla etkileşime geçme fırsatları sunar. Düzenli olarak planlanan etkinlikler ve etkileşimler beklenti ve heyecan yaratır, oyuncuların bağlı kalmasını ve yatırım yapmasını sağlayan canlı ve aktif bir topluluğu teşvik eder.

2- Bir Topluluğu Yönetmek İçin Gereken Benzersiz Beceri Setine Sahip Olmak​

Oyununuz etrafında – ve potansiyel olarak dünya çapında – böylesine canlı bir topluluk oluşturmak ve beslemek, söylemek yapmaktan daha kolaydır. Oyununuzun mekaniklerini tam olarak anlayan ve küresel oyuncu tabanınızla empati kurma becerisine sahip tutkulu insanlardan oluşan bir ekip gerektirir.

Video oyun sektörü büyümeye devam ederken, oyun tutkusu olan yetenekli bireylere olan talep de artmaya devam ediyor ve bu da bir yetenek savaşına yol açıyor.

Dünya çapında oyun oynayan 3 milyardan fazla insan olmasına rağmen, oyun şirketleri yetenekleri cezbetmekte zorlanıyor ve çevrimiçi toplulukların büyümesiyle birlikte bu durum toplulukla ilgili roller için daha da geçerli hale geliyor.

İyi topluluk moderatörleri, oyun topluluğunu etkili bir şekilde yönetmelerini ve onlarla etkileşim kurmalarını sağlayan benzersiz bir dizi beceriye sahiptir. İyi bir topluluk moderatörünü oluşturan temel özelliklerden bazıları:

Mükemmel İletişim Becerisi​

Topluluk moderatörlerinin bilgileri net bir şekilde aktarması, oyuncularla samimi ve profesyonel bir şekilde iletişim kurması ve sorulara ve geri bildirimlere etkili bir şekilde yanıt vermesi gerekir. Açık ve özlü iletişim, topluluk içinde güven ve yakınlık oluşturmaya yardımcı olur.

Oyun Kültürünü Derinlemesine Anlama​

Bir topluluk moderatörünün trendler, terminoloji ve oyun platformları bilgisi de dahil olmak üzere oyun kültürü hakkında derin bir anlayışa sahip olması gerekir. Yönettikleri oyunun ve oyun topluluğunun nüanslarına ve tercihlerine aşina olmalı, böylece otantik bir şekilde etkileşim kurabilmelidirler.

Empati ve Sabır​

Topluluk moderatörleri farklı geçmişlere, deneyimlere ve görüşlere sahip oyuncularla etkileşim halindedir. Oyuncuların endişelerine karşı empati göstermek, bakış açılarını anlamak ve sabır ve anlayışla yanıt vermek olumlu bir topluluk atmosferinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Problem Çözme Becerisi​

Topluluk moderatörleri sıklıkla topluluk içindeki sorunlar ve çatışmalarla karşı karşıya kalırlar. Bu sorunları etkili bir şekilde ele almak için güçlü problem çözme yeteneklerine ihtiyaçları vardır. Moderatörler, rehberlik sağlayarak ve çatışmalara aracılık ederek uyumlu bir topluluğun sürdürülmesine yardımcı olurlar.

empathy and patience from gaming support to elevate the player experience
Topluluk Kuralları ve Politikaları Bilgisi​

Topluluk moderatörleri, topluluk yönergelerini ve politikalarını uygulamaktan sorumludur. Adil ve tutarlı bir moderasyon sağlamak için bu yönergeleri derinlemesine anlamaları gerekir. Moderatörler, uygunsuz davranış ve taciz gibi karmaşık durumları yönetmek zorundadır, bu nedenle herhangi bir toksik davranışı kontrol altına almak için her şeyin üstünde olmak çok önemlidir.

Kültürel Hassasiyet​

Topluluk moderatörlerinin kültürel farklılıkların farkında olması, önyargılardan veya varsayımlardan kaçınması ve tüm topluluk üyelerinin hoş karşılandığını ve saygı gördüğünü hissettiği bir ortam yaratması gerekir. Çeşitliliği kucaklamak, kapsayıcı bir oyun topluluğu oluşturmak için çok önemlidir.

Oyun topluluğunuzun seviyesini birinci sınıf moderatörlerle yükseltin!

3- Oyuncu desteğini geliştirmek için Üretken Yapay Zekayı kullanma

Teknolojideki gelişmeler oyun sektöründe oyuncu desteğini yeniden şekillendirdi; sohbet robotları, self servis platformlar ve veri analizi gibi araçlar oyuncu etkileşiminde devrim yarattı. Üretken Yapay Zekanın (GenAI) ortaya çıkışı, oyuncu desteğini yükseltmek için yeni yollar sunuyor:

 • Natural Conversations: GenAI destekli sohbet robotları, doğal ve sezgisel hissettiren kişiselleştirilmiş yanıtlar için karmaşık sorguları anlayarak insan benzeri etkileşimlerle oyuncularla etkileşime girer.
 • Hızlı Sorun Giderme: GenAI, teknik sorunlara yönelik çözümleri veya geçici çözümleri hızlı bir şekilde belirlemek için hata günlüklerini, çökme raporlarını ve oyuncu girdilerini analiz etmeye yardımcı olur ve sorun çözümünü hızlandırır.
 • Kişiselleştirilmiş Tavsiyeler: Bir oyuncunun geçmişini ve tercihlerini değerlendiren GenAI, oyun içi etkinlikler, DLC ve güncellemeler gibi kişiye özel öneriler sunarak bireysel oyun deneyimlerini geliştirir.
 • Davranış İçgörüleri: GenAI, oyuncu davranış verilerini analiz ederek hayal kırıklığı veya ayrılma belirtilerini tespit eder ve destek ekiplerinin sorunları proaktif olarak ele almasını sağlar.
 • Küresel Çok Dilli Destek: Destek içeriğinin yerelleştirilmesi ve çevirisinin otomatikleştirilmesi, farklı bölgelerden oyuncular için etkili yardım sağlar.
 • Self Help’i Güçlendirme: GenAI, kapsamlı kaynaklar, SSS’ler ve bilgi tabanları oluşturarak oyuncuları bağımsız olarak çözüm bulmaları ve doğrudan desteğe bağımlılığı azaltmaları için güçlendirir.

Oyuncu desteği alanında, teknoloji, özellikle de Üretken Yapay Zeka (GenAI) ve insan dokunuşu arasında uyumlu bir denge kurmak zorunludur. Otomasyona aşırı güvenmek hem oyuncular hem de destek temsilcileri için hayal kırıklığına yol açabilir. GenAI’nin etkili bir şekilde benimsenmesi, rutin sorgular, anlık yanıtlar ve etkileşimli sorun giderme için stratejik entegrasyon gerektirir.

Bu, GenAI’yi doğru oyuncu etkileşimleriyle eğitmeyi, sürekli izlemeyi ve performansı optimize etmek için geri bildirime dayalı dokunuşlar içerir.Karmaşık sorunlar için insan desteğine sorunsuz bir geçişin sağlanması, oyuncularla yapay zeka yetenekleri hakkında şeffaf iletişim ve sağlam veri güvenliği önlemleri, oyun şirketlerinin sorunları hızlı bir şekilde çözme ve oyuncu deneyimini geliştirme becerilerini toplu olarak güçlendirir.Bu sinerjik yaklaşımı benimsemek rekabet avantajı sağlar ve sonuçta dinamik oyun ortamında oyuncu memnuniyetini artırır.

4- Gerçek bir bağ kurmak için bir outsourcing partneri ile beraber çalışmak!​

Bir dış kaynak şirketi, oyuncu desteği ve topluluk katılımı çabalarını geliştirmek için uzmanlık ve kaynaklar sağlayarak oyuncu deneyimi açığını kapatmaya yardımcı olabilir.

 • Global yeteneklere erişim : Dış kaynak kullanımı, yetenek edinimindeki coğrafi sınırlamaları aşarak çeşitli bir yetenek havuzu sağlar.
 • Deneyim : Uzmanlaşmış BPO’lar, etkili topluluk yönetimi için deneyimli ekipler sunarak profesyonellik ve verimlilik sağlar.
 • Esneklik : Ölçeklenebilirlik, yoğun zamanlarda katılımı koruyarak değişen topluluk faaliyetlerini ele alır.
 • 7/24 Hizmet : Dış kaynak kullanımı, zaman dilimleri arasında küresel oyunculara hizmet vererek günün her saati destek sağlar.
 • Çoklu Dil Desteği: Dış kaynak kullanımı, dünya çapındaki oyuncularla etkili iletişim için çok dilli yetenekler sunar.
 • Risk Yönetimi: Moderasyon ekipleri, uygunsuz içerik ve taciz gibi riskleri ele alarak yönergelere ve düzenlemelere uygunluğu sağlar.
Oyuncu deneyiminizi geliştirmek için hala mükemmel bir dış kaynak ortağı mı arıyorsunuz?

Biz, The Nest by Webhelp olarak oyun platformunuz için ideal BPO eşleşmesiyiz. Uzmanlığımız ve bağlılığımızla iş yükünüzü hafifletebilir ve kayda değer ilerleme ve başarının yolunu açabiliriz.

Oyun sektöründeki en heyecan verici girişimlerden bazılarının büyümesini zaten destekledik.

Öğrenin: The Nest by Webhelp, bir çevrimiçi oyun platformunun %97 memnuniyet ve %85 katılım oranına ulaşmasına nasıl destek oldu?

Elevating the gaming experience of a startup
İletişim